top of page

5-Day Hebrew Challenge

Public·406 Participants

בשבוע שעבר למדתי את השפה הסינית, אחר כך למדתי את השפה העברית. ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב של ערוץ "חתיכת עברית", שם ראיתי את אתגר השפה העברית של 5 ימים. בסוף השבוע שעבר במקום, יצאתי עם חברה שלי ובישלתי איתה דגים. דיברתי איתה על אתגר השפה העברית והיא מאוד שמחה. אני לא יודע הרבה מילים אחרות, זו הפעם הראשונה שלי. אני רק אומר תודה על ההזדמנות הזו, בתקווה שהאתר יכול להציע גם קורסים ברמת מתחילים. תודה.

Rachel

מצויין!

דבר אחד- הייתי מוריד את המילה "במקום" אחרי בסוף השבוע שעבר

חוץ מזה-הכל טוב!

Like

About

Welcome to the group for the participants of the 5-day Hebre...

Participants

bottom of page