top of page

5-Day Hebrew Challenge

Public·405 Participants

שלום לכולם!

אף פעם לא להציג את עצמי.

קוראים לי קיילי ואני מקולורדו בארצות הברית.

אני רוצה ללמוד עברית כי אני אוהבת את היהדות.

אני גם אוהבת לשמוע את כל מיני מוזיקה בעברית.

אני הקשבתי על מוזיקה בערית בשביל שנים.


בסופ''ש שעבר נחתי במשפחה שלי וגם קראתי ספר.

בדרך כלל הסופ''ש זמן להתנתק ולא לעשות דברים רגילים שעשיתי בתוך השבוע.


אני רוצה לדבר תודה רבה לכם בשביל כל הסרטונים. אני ממש לומדת הרבה מי הסרטונים האלה. רק להיות מסוגל לשמוע עברית רגיל וגם עם כתוביות זה משהו מיוחד. תודה על האתגר הזה. עכשיו אני חושבת שאני יכולה לדעת ללמוד מהסרטונים האלה יותר טוב.
Angela
Doron - Piece of Hebrew

About

Welcome to the group for the participants of the 5-day Hebre...

Participants

bottom of page